تبلیغات
حلقه شهید عبدالحسین برونسی - امام صادق علیه السلام فرمودند:

حلقه شهید عبدالحسین برونسی
 
النَّاسُ ثَلاثَةٌ،عَالِمٌ وَ مُتَعَلِّمٌ وَ غُثَاءٌ

مردم سه گروه اند
دانشمند و دانشجو و خاشاك روی آب.
طبقه بندی: پیکو مذهب،  حجاب و عفاف، 
نوشته شده در تاریخ 1393/06/31 توسط یونس