تبلیغات
حلقه شهید عبدالحسین برونسی - فرمایشی از حیدر کرار:

حلقه شهید عبدالحسین برونسی
 
افسران - الـمــــا یحبک حیدرة.... ملعون دنیــا وآلاخره (۱۰روز مانده به عیدالله الاکبر **غدیرخم**
طبقه بندی: پیکو مذهب، 
نوشته شده در تاریخ 1393/07/11 توسط یونس