تبلیغات
حلقه شهید عبدالحسین برونسی - حاج عبدالرضا هلالی_کامل_

حلقه شهید عبدالحسین برونسی
 
مداحی از
حاج عبدالرضا هلالی

http://www.8deynews.com/wp-content/uploads/2014/10/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9_31184102.jpg
بخش اول : حاج روح الله بهمنی - نماینده عتبات کربلاء المقدسة | روضه ، اهدای پرچم
 
mp3

بخش دوم : حاج روح الله بهمنی - نماینده عتبات کربلاء المقدسة | روضه ، اهدای پرچم
 

بخش سوم : حاج روح الله بهمنی | روضه
 

بخش چهارم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | روضه ، سینه زنی زمینه
 

بخش پنجم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی زمینه ، شور
 

بخش ششم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور
 

بخش هفتم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی واحد
 

بخش هشتم : حاج روح الله بهمنی | سینه زنی تک ، شور
 

بخش نهم : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی | سینه زنی شور ، روضه
 
شب دوم

حاج روح الله بهمنی : روضه

حی علی العزا (زمینه)

نبضم می زنه (شور)

حاج روح الله بهمنی : اربابم حسین (شور)

من لی غیرک (نوحه)

ای حسینی که عوالم همه گریان تواند (واحد)

کربلا سرزمین مادری (شور)

تو که آقای بی نظیری (شور)

شب سوم

روضه    روضه     زمینه   زمینه      شور     شور   شور   روضه
شب چهارم

حاج روح الله بهمنی : روضه

حاج عبدالرضا هلالی ، حاج روح الله بهمنی : روضه

حاج عبدالرضا هلالی : زمینه

حاج عبدالرضا هلالی : زمینه و شور

حاج عبدالرضا هلالی ، حاج روح الله بهمنی : شور

حاج عبدالرضا هلالی ، حاج روح الله بهمنی : شور و واحد

حاج عبدالرضا هلالی ، حاج روح الله بهمنی : واحد

حاج عبدالرضا هلالی ، حاج روح الله بهمنی : شور

حاج عبدالرضا هلالی : شور و روضه

شب پنجم

حاج روح الله بهمنی : روضه

حاج روح الله بهمنی : سرباز سپاه تم (زمینه)

آبروی دوعالم (شور)

آه یا زینب (س)(شور)

حاج روح الله بهمنی : وطنم کرببلاته (َشور)

حاج عبدالرضا هلالی : من لی غیرک (نوحه و واحد)

حاج روح الله بهمنی : نوکر تو از خداشه (واحد)

حاج روح الله بهمنی : تو به دل ازم نگیر (شور)

آسمان تیره شد و (شور) 

مداحی شب ششم :

حاج روح الله بهمنی : روضه

شب هفتم

حاج روح الله بهمنی : روضه

شب هشتم :
حاج روح الله بهمنی : روضه

حاج روح الله بهمنی : روضه

حاج عبدالرضا هلالی ،حاج روح الله بهمنی : روضه و زمینه

حاج عبدالرضا هلالی : زمینه و شور

حاج عبدالرضا هلالی ،حاج روح الله بهمنی : شور و واحد

حاج عبدالرضا هلالی ،حاج روح الله بهمنی :واحد

حاج عبدالرضا هلالی ،حاج روح الله بهمنی : شور

حاج عبدالرضا هلالی : شور و روضه

شب تاسوعا

حاج روح الله بهمنی : روضه

طبقه بندی: مــــداحــــی مــــحـــــرم 93، 
نوشته شده در تاریخ 1393/08/5 توسط یونس