تبلیغات
حلقه شهید عبدالحسین برونسی - ""هفت پند مولانا""

حلقه شهید عبدالحسین برونسی
 
شب باش : در پوشیدن خطای دیگران
زمین باش :
در فروتنی
خورشیدباش :
در مهر و دوستی
کوه باش :
در هنگام خشم و غضب
رودباش :
در سخاوت و یاری به دیگران
دریاباش :
در کنار آمدن با دیگران
خودت باش :
همانگونه که می نمایی..
طبقه بندی: دانستنی های مذهبی، 
نوشته شده در تاریخ 1393/12/19 توسط یونس